Næsti fundur stjórnar verður þann 14. desember 2023. Skilafrestur umsókna er 4. desember 2023.
43.700,-

Launagreiðendur

Innheimtustofnun sveitarfélaga getur krafist þess að launagreiðandi haldið eftir allt að 50% af heildarlaunum meðlagsgreiðenda mánaðarlega. Sjá nánar í 7. mgr. 5. gr. laga nr. 54/1971.Sjá nánar í 7. mgr. 5. gr. laga nr. 54/1971.

Stofnunin sendir kröfur þess efnis til launagreiðenda sem þeim ber að fylgjaÞar kemur fram hvaða upphæð beri að halda eftir af launum við næstu launaútborgun eftir dagsetningu kröfunnar og síðan er tekið fram hvaða upphæð skuli halda eftir mánaðarlega eftir það. Launagreiðanda ber að skila afdregnu fé innan 15 daga frá launaútborgun.

Þess er óskað að vinnuveitendur tilkynni Innheimtustofnun sveitarfélaga um starfslok meðlagsskyldra starfsmanna. Ef starfsmaðurinn hefur störf að nýju hjá vinnuveitanda skal minnt á það að síðasta krafa stofnunarinnar vegna starfsmannsins hefur enn gildi.

Mikilvægt er að fyllt sé út sérstök skilagrein þar sem nákvæmlega kemur fram hvaða starfsmenn er að ræða, hvaða launatímabil og sú fjárhæð sem dregin er af launum. Hægt er að fylla út skilagrein hér sem sendist rafrænt til Innheimtustofnunar, sjá Mínar síður - fyrirtæki. Þá stofnast samstundis krafa í heimabanka launagreiðanda. Sjá hér

Vanræksla á því að halda eftir hluta af launum veldur því að launagreiðandi verður sjálfkrafa ábyrgur gagnvart Innheimtustofnun fyrir þeim fjárhæðum sem krafist var og er unnt að gera fjárnám hjá launagreiðanda fyrir þeim fjárhæðum.

Hafi vinnuveitandi haldið eftir hluta af launum en vanrækir að skila til Innheimtustofnunar geta forsvarsmenn launagreiðenda bakað sér refsiábyrgð samkvæmt almennum hegningarlögum þar sem slíkt telst til fjárdráttar.