Úrræði vegna greiðsluerfiðleika

Komi til þess að greiðandi telji sig ekki geta staðið í skilum með meðlagsgreiðslur sínar, verður hann að snúa sér til Innheimtustofnunar og semja um vanskilin til að koma í veg fyrir að löginnheimta fari af stað, en slíkt hefur kostnað og óþægindi í för með sér. Á heimasíðu stofnunarinnar er að finna ýmsar upplýsingar þar að lútandi. Einnig veitir starfsfólk stofnunarinnar svör við þeim spurningum sem upp kunna að koma í síma 590-7100 eða á netfangið medlag@medlag.is.

Mikilvægt er að leita sem fyrst til stofnunarinnar ef upp koma greiðsluerfiðleikar. Stofnunin býður upp á margvísleg úrræði, tímabundin og til langs tíma, til að koma til móts við greiðendur.

Sérstök úrræði eru til staðar vegna atvinnuleysis, örorku, náms og veikinda. Hægt er að sækja um frest á greiðslu höfuðstól og / eða lægri greiðslna en til fellur mánaðarlega, lækkun dráttarvaxta o.fl. 

Það athugast að dráttarvextir reiknast á vangreidd meðlög mánuði eftir eindaga þess.

Vinsamlegast hafið því samband við starfsfólk stofnunarinnar til að fá nánari upplýsingar um þau úrræði sem í boði eru hjá stofnuninni.


Einnig er rétt að benda á ráðgjafa sem starfa fyrir utan stofnunina og veita ráðgjöf fyrir einstaklinga sem hafa lent í fjárhagslegum erfiðleikum. Helst er að benda á í þessu sambandi Umboðsmann skuldara sem heyrir undir félagsmálaráðherra, Félagsþjónustu sveitarfélaganna og svo þjónustufulltrúa banka og sparisjóða varðandi almenna lánafyrirgreiðslu.