Næsti fundur stjórnar verður 4. febrúar 2022. Skilafrestur umsókna er 25. janúar.
38.540,-

Skuldajöfnun

Meðlagsgreiðendum í vanskilum er bent á að vaxtabótum er skuldajafnað á móti vangreiddum meðlögum í öllum tilvikum án tillits til þess hvort viðkomandi hafi gert samning við stofnunina um greiðslur.