Næsti fundur stjórnar verður 12. ágúst 2019. Skilafrestur umsókna er 2. ágúst.
34.362,-

Skuldajöfnun

Meðlagsgreiðendum í vanskilum er bent á að vaxtabótum er skuldajafnað á móti vangreiddum meðlögum í öllum tilvikum án tillits til þess hvort viðkomandi hafi gert samning við stofnunina um greiðslur.