Næsti fundur stjórnar verður 13. apríl 2023. Skilafrestur umsókna er 3. apríl 2023.
42.634,-

Skuldajöfnun

Meðlagsgreiðendum í vanskilum er bent á að vaxtabótum er skuldajafnað á móti vangreiddum meðlögum í öllum tilvikum án tillits til þess hvort viðkomandi hafi gert samning við stofnunina um greiðslur.