Næsti fundur stjórnar verður 14. ágúst 2020. Skilafrestur umsókna er 4. ágúst.
35.565,-

Skuldajöfnun

Meðlagsgreiðendum í vanskilum er bent á að vaxtabótum er skuldajafnað á móti vangreiddum meðlögum í öllum tilvikum án tillits til þess hvort viðkomandi hafi gert samning við stofnunina um greiðslur.