Næsti fundur stjórnar verður 10. desember 2021. Skilafrestur umsókna er 30. nóvember.
36.845,-

Skuldajöfnun

Meðlagsgreiðendum í vanskilum er bent á að vaxtabótum er skuldajafnað á móti vangreiddum meðlögum í öllum tilvikum án tillits til þess hvort viðkomandi hafi gert samning við stofnunina um greiðslur.