Næsti fundur stjórnar verður 18. október 2019. Skilafrestur umsókna er 8. október.
34.362,-

Skuldajöfnun

Meðlagsgreiðendum í vanskilum er bent á að vaxtabótum er skuldajafnað á móti vangreiddum meðlögum í öllum tilvikum án tillits til þess hvort viðkomandi hafi gert samning við stofnunina um greiðslur.