Næsti fundur stjórnar verður þann 14. desember 2023. Skilafrestur umsókna er 4. desember 2023.
43.700,-

Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra tekur við innheimtu meðlaga um áramótin

Frá og með 1. janúar 2024 færist innheimta meðlaga frá Innheimtustofnun sveitarfélaga til Sýslumannsins á Norðurlandi vestra.

Breytingin verður nánar kynnt síðar í þessum mánuði. Reynt verður að gæta þess að henni fylgi sem minnst rask fyrir viðskiptavini.

Greiðsluleiðir verða óbreyttar, að því frátöldu að ekki verður hægt að greiða meðlag með boðgreiðslum í gegnum kreditkort frá og með 1. janúar 2024.

Lög um breytingu á lögum um Innheimtustofnun sveitarfélaga, nr. 54/1971 (verkefnaflutningur til sýslumanns).