Næsti fundur stjórnar verður þann 12. október 2023. Skilafrestur umsókna er 2. október 2023.
43.700,-

Búseta erlendis

Búseta meðlagsgreiðenda skiptir ekki máli varðandi skyldu til greiðslu meðlags til Innheimtustofnunar sveitarfélaga. Meðlagsgreiðendur þurfa því að hafa samband við stofnunina þegar þeir flytja af landi brott til að gera ráðstafanir varðandi greiðslu.

Athygli er vakin á því að samkvæmt norðurlandasamningi um gagnkvæma innheimtu meðlaga getur Innheimtustofnun óskað eftir því að meðlagsskuld í vanskilum sé innheimt af hálfu yfirvalda á Norðurlöndunum.  Í því felst meðal annars skráning á vanskilaskrá í heimalandinu, kröfur í laun ásamt hefðbundnum innheimtuaðgerðum líkt og hér á landi. Það athugast að þegar skuld hefur verið send í innheimtu samkvæmt samningnum þá er hún ekki afturkölluð þaðan fyrr en hún er uppgreidd.

Skuld þeirra meðlagsgreiðenda sem búsettir eru utan Norðurlandanna er send til innheimtu hjá lögfræðistofu í viðkomandi landi með tilheyrandi kostnaði og óþægindum.

Meðlagsgreiðendur erlendis geta fylgst með stöðu sinna mála á "mínum síðum". Er sérstaklega á það bent að þegar greiðslur eru framkvæmdar með millifærslu úr erlendum banka þarf að fylgja eftirtöldum leiðbeiningum svo greiðslan komist til skila.

Greiðsluleiðir

Beneficiary name: Innheimtustofnun sveitarfélaga, Lágmúla 9, 108 Reykjavík, Iceland.

Beneficiary account: IS56 0111 2650 4700 5303 7202 29